کد خبر 45817

طبق آخرین گزارش سال 97

براساس گزارش اسفند ماه پتروشیمی اراک مبلغ فروش شرکت در اسفند ماه نسبت به بهمن ماه 35 درصد رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، براساس گزارش ماهانه پتروشیمی اراک، این شرکت در آخرین ماه سال 97 مبلغ 630 میلیارد تومان فروش داشته است. فروش این شرکت نسبت به بهمن ماه سال 97 نزدیک به 35 درصد معادل 161 میلیارد تومان رشد داشته است. فروش اسفند 97 نسبت به اسفند 96 بیش از 100 درصد (معادل 320 میلیارد تومان) رشد داشته است که دلیل اصلی رشد مبلغ فروش شرکت افزایش نرخ فروش محصولات پتروشیمی اراک بوده است.

شرکت در مجموع در سال مالی 97 معادل پنج هزار و 256 میلیارد تومان فروش داشته است که به طور میانگین در هر ماه 438 میلیارد تومان فروش می‌باشد که مقایسه عملکرد اسفند ماه شرکت نسبت به میانگین ماهانه، نشان از رشد فروش شرکت در اسفند ماه دارد.

 

ارسال نظر

تازه ها