کد خبر 43142

بررسی فروش سیمانی‌ها در بهمن ماه

بررسی فروش بهمن 97 شرکت2های سیمانی نشان می‌دهد، سیمان تهران با فروش 31 میلیارد تومانی بیشترین میزان فروش را داشته است. بررسی ده شرکت سیمانی در بهمن ماه نشان می‌دهد، میانگین فروش ده شرکت در بهمن‌ماه 15 میلیارد تومان بوده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بررسی و مقایسه ده شرکت سیمانی فعال در بازار سرمایه نشان می‌دهد، میانگین درآمدی این شرکت‌ها طی سه ماه مورد بررسی رشد داشته است. به طوری که میانگین درامدی ده شرکت مورد بررسی در بهمن 96، دی97 و بهمن 97 به ترتیب 11 میلیارد تومان، 14 میلیارد تومان و 15 میلیارد تومان بوده است.  سیمان تهران، سپاهان، خوزستان، فارس نو  و سیمان مازندران به ترتیب بیشتر از میانگین فروش صنعت، درآمد ساخته‌اند. اما سیمان تهران با فروش 31 میلیاردی در بهمن ماه بیشترین میزان فروش را در بین سیمانی‌ها داشته است، فروش سیمان در بهمن 97 نسبت به دی 97 مبلغ 2 میلیارد تومان رشد داشته است.

مقایسه فروش بهمن‌ 97 نسبت به دی‌ 97 نشان می‌دهد فروش سیمان مازندران با 28 درصد رشد در بهمن ماه نسبت به دی‌ماه، بیشترین درصد افزایش را در فروش داشته است. فروش سیمان مازندران از 13 میلیارد تومان در دی‌ماه به 16 میلیارد تومان در بهمن 97 رسیده است.  اما بعد از سیمان مازندران، سیمان کردستان بیشترین درصد افزایش فروش (با رشد 27 درصدی) داشته است که فروش سیمان کردستان از 4 میلیارد تومان در دی‌ماه به 5 میلیارد تومان در بهمن‌ماه رسیده است.

همچنین مقایسه فروش بهمن 97 و بهمن 96 شرکتهای سیمانی نشان می‌دهد، بیشترین مبلغ افزایش در فروش مربوط به سیمان تهران می‌باشد. فروش این شرکت در بهمن 97 نسبت به بهمن 96 مبلغ 16 میلیارد تومان افزایش داشته است. اما بیشترین درصد افزایش فروش سیمان مربوط به سیمان خزر با رشد 179 درصدی، می‌باشد. فروش سیمان خزر از 3 میلیارد تومان در بهمن 96 به 9 میلیارد تومان در بهمن 97 رسیده است. و بعد از سیمان خزر، سیمان تهران، بیشترین درصد افزایش فروش را به خود اختصاص داده است، چراکه فروش شرکت از 15 میلیارد تومان در بهمن 96 به 31 میلیارد تومان در بهمن 97 رسیده است. اما در کنار موارد افزایشی، فروش سیمان خوزستان و داراب در مقایسه دو ماه ذکر شده، کاهشی بوده است.

 

 

ارسال نظر

تازه ها