کد خبر 3628

در مقایسه با دوره شش ماهه مشابه رخ داد،

شرکت سیمان اصفهان در نیمه نخست سال مالی 96 مبلغ ۲۳۴ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 333 درصد افزایش داشت.

به گزارش پایگاه خبری "بااقتصاد"  شرکت سیمان اصفهان با انتشار صورت های مالی شش ماهه نخست سال مالی 96 اعلام کرد در دوره یاد شده معادل 46 میلیارد و 882 میلیون ریال سود خالص داشت و بر این اساس مبلغ 234 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 333 درصد افزایش داشت.

گفتنی است این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ ۵۴ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 191 میلیارد و 357 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

 

 

ارسال نظر

تازه ها