کد خبر 156929

افزایش سرمایه «غکورش» و «نمرینو» ثبت شد

افزایش سرمایه «غکورش» و «نمرینو» ثبت شد

شرکت صنعت غذایی کورش، غکورش، افزایش سرمایه 67 درصدی از مبلغ 1200 میلیارد تومان به 2 هزار میلیارد تومان از محل سود انباشته و آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی را نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رساند.

کارخانجات ایران مرینوس، نمرینو، افزایش سرمایه 215 درصدی از مبلغ 12 میلیارد و 700 میلیون تومان به 40 میلیارد تومان از محل مطالبات و آورده نقدی ، سود انباشته ، آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند.

 

ارسال نظر

تازه ها