کد خبر 156886

جهش قابل توجه سود «قاروم» در پایان سال مالی منتهی به تیرماه 1402

جهش قابل توجه سود «قاروم» در پایان سال مالی منتهی به تیرماه 1402

بررسی صورت مالی حسابرسی نشده 12 ماهه برای دوره مالی منتهی به تیرماه 1402 قند ارومیه (قاروم)

 قاروم در پایان سال مالی خود به جمع درآمد عملیاتی 2105.3 میلیارد تومان رسیده که رشد 166 درصدی را نشان میدهد و بهای تمام شده آن با رقم 1786.4 میلیارد تومان با افزایش 153 درصدی همراه است.

سود ناخالص با رشد 280 درصدی به 318.8 میلیارد تومان رسیده و سود عملیاتی با جهش 336 درصدی به 241.8 میلیارد تومان رسیده است.

سود خالص افزایش قابل توجه 230 درصدی داشته و برابر 181.4 میلیارد تومان بوده است.

قاروم در این دوره افزایش سرمایه 100 درصدی داشته و با سرمایه جدید حدود 34 میلیارد تومانی برای هر سهم سود 528.6 تومانی ساخته که 65 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل است.

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها