کد خبر 156789

سود خالص «تملت» در دوره شش ماهه رشد 70 درصدی داشت

سود خالص «تملت» در دوره شش ماهه رشد 70 درصدی داشت

بررسی صورت مالی حسابرسی نشده 6 ماهه برای دوره مالی منتهی به تیرماه 1402 تامین سرمایه بانک ملت (تملت)

درآمدهای عملیاتی تملت که برابر با سود ناخالص آن است در پایان دوره 6 ماهه برابر 1029.7 میلیارد تومان بود که رشد 100 درصدی در قیاس با دوره مشابه قبل دارد.

سود عملیاتی با رشد 78 درصدی به 667.5 میلیارد تومان رسیده و سود خالص با افزایش 70 درصدی برابر 588.2 میلیارد تومان بوده است.

تملت در این دوره افزایش سرمایه 25 درصدی داشته و با سرمایه جدید 2700 میلیارد تومانی برای هر سهم سود 21.8 تومانی ساخته که 36 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل است.

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها