کد خبر 156676

پایان سال مالی «وخارزم» با رشد 52 درصدی سود خالص

پایان سال مالی «وخارزم» با رشد 52 درصدی سود خالص

بررسی صورت مالی حسابرسی نشده 12 ماهه برای دوره مالی منتهی به خرداد 1402 سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم)

وخارزم که سهم مورد توجهی در بازار امروز خریداران بود ، در پایان سال مالی خود به جمع درآمد عملیاتی 3022.7 میلیارد تومان رسیده که 52 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل است.

از جمع درآمد مذکور ، 1595.5 میلیارد تومان از محل سود سهام و 1416 میلیارد تومان از محل فروش سرمایه گذاری ها ، بیشترین وزن درآمدی را داشته اند.

سود عملیاتی وخارزم در این سال مالی با رشد 51 درصدی به 2953.7 میلیارد تومان رسیده است.

سود خالص با رشد 52 درصدی برابر 2788.9 میلیارد تومان بوده و برای هر سهم سود 149.1 تومانی محقق شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره برای این سال مالی تقسیم 10 درصدی سود خالص است.

 

ارسال نظر

تازه ها