کد خبر 156408

«کاوه» در 5 ماه ابتدایی امسال افزایش 60 درصدی درآمد را گزارش کرد

«کاوه» در 5 ماه ابتدایی امسال افزایش 60 درصدی درآمد را گزارش کرد

فولاد کاوه جنوب کیش در پایان مرداد امسال به درآمد 15694 میلیارد تومان رسید که 60 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل است.

مقدار فروش داخلی افزایش 96 درصدی داشته و نرخ فروش شمش بیلت داخلی 52 درصد افزایش داشته است.

مقدار فروش صادراتی کاهش 40 درصدی داشته و نرخ فروش محصول صادراتی 38 درصد افزایش یافته است. درآمد صادراتی برابر 4876.9 میلیارد تومان بوده که 18 درصد کمتر از دوره مشابه قبل است.

1402-06-12 11_22_00-کاوه - Excel

ارسال نظر

تازه ها