کد خبر 156302

«شرانل» و «شنفت» در پایان دوره 5 ماهه چقدر درآمد ساختند؟

«شرانل» و «شنفت» در پایان دوره 5 ماهه چقدر درآمد ساختند؟

شرانل و درآمد ماهانه 

نفت ایرانول در پایان دوره 5 ماهه به درآمد 5477.2 میلیارد تومانی رسیده که 1 درصد کمتر از دوره مشابه قبل بوده است. 

مقدار فروش داخلی کاهش 8 درصدی داشته و میانگین نرخ فروش محصولات با رشد 17 درصدی همراه بوده است. 

مقدار فروش صادراتی 26 درصد کم شده و میانگین نرخ فروش محصولات افزایش 17 درصدی را نشان می‌دهد. درآمد صادراتی در این دوره برابر 1429.8 میلیارد تومان بوده که 22 درصد کمتر از دوره مشابه قبل است. 

photo_2023-09-02_09-16-52

شنفت و درآمد ماهانه 

نفت پارس دوره 5 ماهه امسال را با درآمد 4898.9 میلیارد تومان به پایان رساند که 29 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل بوده است. 

مقدار فروش داخلی با افزایش 31 درصدی و میانگین نرخ فروش محصولات با افزایش 15 درصدی همراه بوده است. 

مقدار فروش صادراتی با افزایش 3 درصدی همراه بوده و تعداد اقلام فروخته شده در بخش صادرات در این دوره بیشتر از دوره قبل است؛ درآمد صادراتی برابر 1870.3 میلیارد تومان بوده که رشد 12 درصدی داشته است.

photo_2023-09-02_09-16-58

ارسال نظر

تازه ها