کد خبر 156090

صادرات «خزامیا» در دوره 5 ماهه به حدود 100 میلیارد تومان رسید

صادرات «خزامیا» در دوره 5 ماهه به حدود 100 میلیارد تومان رسید

زامیاد همچنان بیشترین درآمد را در اردیبهشت ثبت کرده و در مجموع 5 ماه گذشته به فروش 7937.5 میلیاردتومانی رسیده که 49 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل است.

میانگین نرخ فروش محصولات زامیاد در مدت مورد بررسی افزایش 226 درصدی داشته ومقدار فروش در این شرکت 7 درصد کاهش یافته است.

نکته مثبت فروش‌های زامیاد تا به اینجا ، درآمد 99.1 میلیاردتومانی حاصل از صادرات است ، درحالی که در دوره مشابه گذشته این شرکت هیچ درآمدی از محل صادرات نداشته است.

1402-06-05 12_17_02-خزامیا - Excel

ارسال نظر

تازه ها