کد خبر 156045

درآمد «کرازی» در پایان دوره 5 ماهه افزایش 29 درصدی را ثبت کرد

درآمد «کرازی» در پایان دوره 5 ماهه افزایش 29 درصدی را ثبت کرد

کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی در پایان دوره 5 ماهه امسال به فروش 437.4 میلیارد تومانی رسیده که 29 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل است.

مقدار فروش داخلی با افزایش 24 درصدی و مقدار فروش صادراتی با کاهش 43 درصدی همراه بوده است.

میانگین نرخ فروش محصولات در داخل 30 درصد و در بخش صادرات 64 درصد افزایش داشته است.

از مجموع درآمد عنوان شده در بند اول، 125.7 میلیارد تومان از محل صادرات به دست آمده که در قیاس با دوره مشابه 6 درصد کاهش دارد.

1402-06-04 12_47_23-کرازی - Excel

ارسال نظر

تازه ها