کد خبر 156043

درآمد «زاگرس» در پایان دوره 5 ماهه افزایش 9 درصدی داشت

درآمد «زاگرس» در پایان دوره 5 ماهه افزایش 9 درصدی داشت

پتروشیمی زاگرس در پایان 5 ماه گذشته از سال جاری به فروش 11402.8 میلیارد تومان رسید که 9 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل است.

مقدار فروش داخلی با افت 2 درصدی و نرخ فروش متانول داخلی تقریبا برابر با دوره مشابه قبل بوده است.

مقدار فروش صادراتی 8 درصد کاهش یافته و نرخ فروش با رشد 19 درصدی همراه بوده است. جمع درآمد صادراتی برابر 10814.7 میلیارد تومان بوده که 9 درصد بیشتر از دوره مشابه پارسال می‌باشد.

1402-06-04 16_29_52-زاگرس - Excel

ارسال نظر

تازه ها