کد خبر 155902

رشد 49 درصدی فروش «سهگمت» در پایان نیمسال اول

رشد 49 درصدی فروش «سهگمت» در پایان نیمسال اول

بررسی صورت مالی حسابرسی نشده 6 ماهه برای دوره مالی منتهی به تیرماه 1402 سیمان هگمتان (سهگمت)

سهگمت در این دوره درآمدهای عملیاتی را با رشد 38 درصدی برابر 755.3 میلیارد تومان گزارش کرده و بهای تمام شده با رشد 58 درصدی به 336 میلیارد تومان رسیده است.

سود ناخالص رشد 25 درصدی داشته و برابر 419.3 میلیاردتومان بوده ، سود عملیاتی با افزایش 46 درصدی به 367.6 میلیارد تومان رسیده است.

سود خالص رشد 49 درصدی داشته و به 354.2 میلیارد تومان رسیده تا به ازای هر سهم سود 486.1 تومان محقق شود.

 

ارسال نظر

تازه ها