کد خبر 155899

سود خالص «کپارس» در دوره شش ماهه 76 درصد افزایش یافت

سود خالص «کپارس» در دوره شش ماهه 76 درصد افزایش یافت

بررسی صورت مالی حسابرسی نشده 6 ماهه برای دوره مالی منتهی به تیرماه 1402 کاشی پارس (کپارس)

کاشی پارس نیمسال اول خود را با درآمد عملیاتی 525.4 میلیارد تومان که 61 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل است به پایان رساند. بهای تمام شده با رشد 41 درصدی به 318.9 میلیارد تومان رسیده است.

سود ناخالص با رشد 106 درصدی به 206.5 میلیارد تومان رسیده و سود عملیاتی با افزایش 99 درصدی برابر 169.3 میلیارد تومان گزارش شده است.

سود خالص با افزایش 76 درصدی به 148.9 میلیارد تومان رسیده و به ازای هر سهم سود 91.1 تومانی محقق شده است.

 

ارسال نظر

تازه ها