کد خبر 155847

عملکرد «دبالک» در شش ماهه اول چگونه بوده است؟

عملکرد «دبالک» در شش ماهه اول چگونه بوده است؟

بررسی صورت مالی حسابرسی شده 6 ماهه برای دوره مالی منتهی به خرداد 1402 تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (دبالک) 

دبالک در پایان دوره شش ماهه به جمع درآمد عملیاتی 295 میلیارد تومان و بهای تمام شده 194 میلیارد تومان رسید که به ترتیب رشد 126 و 157 درصدی در قیاس با دوره مشابه قبل را نشان میدهد. 

سود ناخالص با افزایش 82 درصدی به 100.9 میلیارد تومان رسیده و سود عملیاتی با افزایش 101 درصدی برابر 85.6 میلیارد تومان بوده است. 

سایر درآمدهای غیرعملیاتی شرکت جهش بیش از 2 هزار درصدی داشته و بدین ترتیب سود خالص با رشد خوب 107 درصدی به 53.7 میلیارد تومان رسیده است. 

دبالک در این دوره افزایش سرمایه 48 درصدی داشته و با سرمایه جدید 77 میلیاردتومانی برای هر سهم سود 69.8 تومانی محقق کرده که 40 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل می‌باشد.

 

 

ارسال نظر

تازه ها