کد خبر 155794

«رمپنا» در سه ماهه اول سود خالص را 21 درصد افزایش داد

«رمپنا» در سه ماهه اول سود خالص را 21 درصد افزایش داد

 بررسی صورت مالی حسابرسی نشده 3 ماهه برای دوره مالی منتهی به تیرماه 1402 گروه مپنا (رمپنا)

 گروه مپنا در سه ماهه اول خود به درآمد عملیاتی 1233.4 میلیارد تومان رسید که 6 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل بوده است. بهای تمام شده در این مدت با رشد 9 درصدی به 806.7 میلیارد تومان رسیده است.

سود ناخالص افزایش 56 درصدی با رقم 426.7 میلیارد تومان را نشان میدهد و سود عملیاتی با رشد قابل توجه 105 درصدی به 289.5 میلیارد تومان رسیده است.

کاهش 54 درصدی سایر درآمدهای غیرعملیاتی سبب شده تا سود خالص به اندازه سود عملیاتی رشد نداشته باشد؛ سود خالص با افزایش 21 درصدی برابر 167.6 میلیارد تومان گزارش شده و برای هر سهم سود 28 ریالی محقق شده است.

 

 

ارسال نظر

تازه ها