کد خبر 155752

افزایش سرمایه دو شرکت ثبت شد

افزایش سرمایه دو شرکت ثبت شد

داروسازی دکتر عبیدی، دعبید ، افزایش سرمایه 85 درصدی از 1350 میلیارد تومان به 2500 میلیارد تومان از محل سود انباشته و آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند.

مواد ویژه لیا، شلیا ، افزایش سرمایه 519 درصدی از مبلغ 8 میلیارد و 82 میلیون تومان به 50 میلیارد تومان از محل سود انباشته و آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، ثبت کرد.

 

ارسال نظر

تازه ها