کد خبر 155748

«غمارگ» در دوره سه ماهه به سود 51 ریالی برای هر سهم رسید

«غمارگ» در دوره سه ماهه به سود 51 ریالی برای هر سهم رسید

بررسی صورت مالی حسابرسی نشده 3 ماهه برای دوره مالی منتهی به اسفند 1401 مارگارین (غمارگ)

غمارگ در دوره سه ماهه خود به فروش 752.3 میلیارد تومانی رسیده که 244 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل است و با بهای تمام شده 631.6 میلیارد تومان افزایش 196 درصدی در قیاس با دوره مشابه را ثبت کرده است.

سود ناخالص با افزایش بسیار قابل توجه 2088 درصدی به 120.6 میلیارد تومان رسیده و زیان عملیاتی دوره مشابه به سود عملیاتی 98.7 میلیارد تومانی تبدیل شده است.

غمارگ در دوره مشابه قبل زیان‌ خالص داشته اما در این دوره به سود خالص 48.5 میلیارد تومان رسیده تا به ازای هر سهم 51 ریال محقق گردد.

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها