کد خبر 155242

«غبشهر» در صورت مالی 6 ماهه حسابرسی شده برای هر سهم سود 24 تومانی ساخت

«غبشهر» در صورت مالی 6 ماهه حسابرسی شده برای هر سهم سود 24 تومانی ساخت

بررسی صورت مالی تلفیقی حسابرسی شده 6 ماهه برای دوره مالی منتهی به خرداد 1402 صنعتی بهشهر (غبشهر)

غبشهر در پایان نیمه اول از سال مالی خود به جمع درآمد عملیاتی 11060.3 میلیارد تومان که 122 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل است، رسید. بهای تمام شده در این دوره با افزایش 133 درصدی برابر 9548.2 میلیارد تومان بوده است.

سود ناخالص با رشد 74 درصدی برابر 1512.1 میلیارد تومان و سود عملیاتی با افزایش 78 درصدی برابر 1319.4 میلیارد تومان گزارش شده است.

سود خالص 25 درصد رشد داشته و به 719.6 میلیارد تومان رسیده و برای هر سهم سود 24.4 تومانی تحقق یافته است.

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها