کد خبر 154906

درآمدهای «بترانس» در پایان دوره 4 ماهه 59 درصد افزایش یافت

درآمدهای «بترانس» در پایان دوره 4 ماهه 59 درصد افزایش یافت

ایران ترانسفو در پایان 4 ماه گذشته به درآمد 917 میلیارد تومان رسید که 59 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل بوده است.

مقدار فروش داخلی 28 درصد و میانگین نرخ فروش محصولات 11 درصد افزایش یافته است.

در این مدت بترانس فقط محصول «ترانسفورماتور فوق توزیع» را به صورت صادراتی فروخته و از آن درآمد 86.9 میلیارد تومانی به دست آورده که 11 درصد کمتر از دوره مشابه قبلی است.

1402-05-07 11_15_25-بترانس - Excel

ارسال نظر

تازه ها