کد خبر 154116

کاهش 38 درصدی سود «فخوز» در صورت مالی حسابرسی شده

کاهش 38 درصدی سود «فخوز» در صورت مالی حسابرسی شده

بررسی صورت مالی تلفیقی حسابرسی شده 12 ماهه برای سال مالی منتهی به اسفند 1401 فولاد خوزستان (فخوز)

فخوز در این دوره با جمع درآمد عملیاتی 54363.2 میلیارد تومان رشد 5 درصدی و با بهای تمام شده 41834 میلیارد تومان افزایش 29 درصدی در قیاس با دوره مشابه قبل داشته است.

سود ناخالص با افت 35 درصدی برابر 12529 میلیارد تومان و سود عملیاتی با کاهش 49 درصدی به 8297.6 میلیارد تومان رسیده است.

سود خالص 38 درصد کم شده و به 9271.5 میلیارد تومان رسیده است.

فخوز در این دوره افزایش سرمایه 58 درصدی داشته و با سرمایه جدید 19 هزار میلیارد تومانی برای هر سهم سود 48.8 تومانی ساخته که 61 درصد کمتر از دوره مشابه قبل است.

هیئت مدیره پیشنهاد تقسیم سود 31 درصدی در این دوره را مطرح کرده است.

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها