کد خبر 153693

درآمد پتروشیمی «پارس» در پایان دوره سه ماهه اول همسطح با پارسال بود

درآمد پتروشیمی «پارس» در پایان دوره سه ماهه اول همسطح با پارسال بود

پتروشیمی پارس در پایان دوره سه ماهه امسال به جمع درآمد 17046.6 میلیارد تومان رسیده که همسطح با دوره مشابه قبل است.

مقدار فروش داخلی 25 درصد افت داشته و میانگین نرخ فروش محصولات 32 درصد کاهش یافته است.

پتروشیمی پارس در این دوره 8240 میلیارد تومان از محل صادرات به دست آورده درحالی که در دوره مشابه پارسال هیچ صادراتی نداشته است.

1402-04-10 12_04_40-Window

ارسال نظر

تازه ها