کد خبر 153689

«بوعلی» بهار امسال را همانند بهار پارسال پشت سر گذاشت

«بوعلی» بهار امسال را همانند بهار پارسال پشت سر گذاشت

درآمد پتروشیمی بوعلی سینا در پایان سه ماهه نخست امسال با رقم 10713.5 میلیارد تومان همانند دوره مشابه قبل بوده است.

مقدار فروش داخلی رشد 59 درصدی و مقدار فروش صادراتی افت 68 درصدی داشته است.

میانگین نرخ فروش محصولات داخلی 8 درصد کاهش و محصولات صادراتی 106 درصد افزایش داشته است.

از جمع درآمد عنوان شده در بند اول 2964.7 میلیارد تومان مربوط به فروش صادراتی بوده که 65 درصد کمتر از دوره مشابه قبل است.

1402-04-10 10_40_24-Window

ارسال نظر

تازه ها