کد خبر 153455

پایان سه ماهه اول «غمینو» با افزایش 37 درصدی فروش

پایان سه ماهه اول «غمینو» با افزایش 37 درصدی فروش

صنایع غذایی مینو شرق در پایان دوره سه ماهه اول امسال به جمع فروش 198.7 میلیارد تومانی رسید که 37 درصد بالاتر از دوره مشابه قبل بوده است.

مقدار فروش داخلی افت 8 درصدی داشته و میانگین نرخ فروش محصولات با رشد 59 درصدی همراه بوده است.

مقدار فروش صادراتی 37 درصد کاهش یافته و میانگین نرخ فروش محصولات در این بخشرشد 79 درصدی داشته است. جمع درآمد صادراتی به 34.1 میلیارد تومان رسیده که 16 درصد بالاتر از دوره مشابه قبل است.

1402-04-05 12_21_26-غمینو-فرابورس - Excel (Product Activation Failed)

ارسال نظر

تازه ها