کد خبر 153450

رشد 18 درصدی درآمدهای «شدوص» در پایان دوره سه ماهه

رشد 18 درصدی درآمدهای «شدوص» در پایان دوره سه ماهه

دوده صنعتی پارس در سه ماهه اول امسال به درآمد 370 میلیارد تومان رسیده که 18 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل بوده است.

نرخ فروش داده داخلی 1 درصد و صادراتی افزایش 17 درصدی داشته است.

 کاهش 62 درصدی مقدار فروش صادراتی سبب شده تا درآمد حاصل از صادرات در این مدت به 14.4 میلیارد تومان برسد که 56 درصد کمتر از دوره مشابه قبلی بوده است.

1402-04-05 14_37_01-شدوص - Excel (Product Activation Failed)

ارسال نظر

تازه ها