کد خبر 153119

رشد 11 درصدی سود خالص «اخابر» در پایان 1401

رشد 11 درصدی سود خالص «اخابر» در پایان 1401

بررسی صورت مالی تلفیقی حسابرسی نشده 12 ماهه برای سال مالی منتهی به اسفند 1401 مخابرات ایران (اخابر)

اخابر در پایان سال 1401 به جمع فروش 48,839.8 میلیارد تومان رسیده که 33 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل است و بهای تمام شده با افزایش 35 درصدی به 37,623 میلیارد تومان رسیده است.

سود ناخالص با افزایش 28 درصدی برابر 11,216.8 میلیارد تومان و سود عملیاتی با افزایش 16 درصدی برابر 3554.6 میلیارد تومان گزارش شده است.

سود خالص با رشد 11 درصدی به 3554.2 میلیارد تومان رسیده و به ازای هر سه 59.2 تومان محقق شده است.

 

 

ارسال نظر

تازه ها