کد خبر 152846

«حتاید» رشد 18 درصدی سود خالص در پایان سال 1401 را ثبت کرد

«حتاید» رشد 18 درصدی سود خالص در پایان سال 1401 را ثبت کرد

بررسی صورت مالی تلفیقی حسابرسی نشده 12 ماهه برای سال مالی منتهی به اسفند 1401 تاید واتر خاورمیانه (حتاید)

 حتاید در دوره 12 ماهه پارسال به جمع درآمد عملیاتی 3363.2 میلیارد تومان رسید که 50 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل بوده است؛ بهای تمام شده با رقم 2564.7 میلیارد تومان رشد 63 درصدی داشته است.

 سود ناخالص با رقم 798.5 میلیارد تومان افزایش 20 درصدی و سود عملیاتی با رقم 677.2 میلیارد تومان افزایش 27 درصدی داشته است.

سود خالص با رشد 18 درصدی به 614.8 میلیارد تومان رسیده و به ازای هر سهم سود 87.4 تومانی محقق شده است.

 پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود در سال مالی 1401 تقسیم 10 درصدی سود خالص است.

 

 

ارسال نظر

تازه ها