کد خبر 152312

«فغدیر» در سال مالی 1401 چه کرد؟

«فغدیر» در سال مالی 1401 چه کرد؟

بررسی صورت مالی تلفیقی حسابرسی نشده 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1401 آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر)

فغدیر با درآمد عملیاتی 8507.4 میلیارد تومان و بهای تمام شده 6202.9 میلیارد تومان به ترتیب کاهش 6 و افزایش 7 درصدی داشته است. سود ناخالص با افت 4 درصدی برابر 2304.5 میلیارد تومان و سود عملیاتی با رقمی برابر پارسال برابر 2340 میلیارد تومان بوده است. سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته در این دوره با افزایش خوب 126 درصدی همراه بوده و سبب شده تا سود خالص با افزایش 3 درصدی برابر 2685.9 میلیارد تومان باشد تا به ازای هر سهم سود 223.8 تومانی محقق گردد. هیئت مدیره پیشنهاد تقسیم سود 10 درصدی را مطرح کرده است.

 

ارسال نظر

تازه ها