کد خبر 152309

جهش 110 درصدی سود «شیراز» در پایان سال مالی 1401

جهش 110 درصدی سود «شیراز» در پایان سال مالی 1401

بررسی صورت مالی تلفیقی حسابرسی نشده 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1401 پتروشیمی شیراز (شیراز) پتروشیمی شیراز در پایان دوره 12 ماهه امسال به جمع درآمد عملیاتی 22704.6 میلیارد تومان رسیده که 61 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل بوده ، بهای تمام شده با رشد 25 درصدی برابر 8787.3 میلیارد تومان گزارش شده است. سود ناخالص با افزایش 96 درصدی به 13917.3 میلیارد تومان رسیده و سود عملیاتی با افزایش 125 درصدی به 13607.5 میلیارد تومان رسیده است. سود خالص جهش 110 درصدی داشته و برابر 11660.9 میلیارد تومان به ثبت رسیده است اما به دلیل افزایش سرمایه 200 درصدی در این دوره با سرمایه جدید 1530 میلیارد تومانی ، سود هر سهم برابر 762.2 تومان بوده که 30 درصد کمتر از سال قبل است. پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود در این دوره ، تقسیم 50 درصدی سود خالص می‌باشد.

 

ارسال نظر

تازه ها