کد خبر 151868

فروش «فملی» در دوماه ابتدایی امسال 15 درصد رشد داشت

فروش «فملی» در دوماه ابتدایی امسال 15 درصد رشد داشت

ملی مس در مجموع دو ماه ابتدایی سال به درآمد 14328.7 میلیارد تومان رسیده که نسبت به دوره مشابه پارسال 15 درصد رشد داشته است. 

مقدار فروش داخلی 70 درصدی  و مقدار فروش صادراتی 71 درصد افت داشته است. 

میانگین نرخ فروش محصولات داخلی 83 درصد و محصولات صادراتی 59 درصد رشد داشته است. 

از جمع درآمد مذکور در بند اول ، 2746.3 میلیارد تومان به فروش صادراتی اختصاص داشته که 51 درصد کمتر از دوره مشابه قبلی است. 

2023-05-25 09_52_33-فملی - Excel

ارسال نظر

تازه ها