کد خبر 151819

فروش «چکاوه» در دوماه ابتدایی سال چقدر بود؟

فروش «چکاوه» در دوماه ابتدایی سال چقدر بود؟

کاغذسازی کاوه با جمع درآمد 72.5 میلیارد تومانی در دو ماه ابتدایی امسال  رشد 6 درصدی داشته است. 

مقدار فروش با افت 5 درصدی همراه بوده و میانگین نرخ فروش محصولات رشد 2 درصدی داشته است. 

مقدار فروش صادراتی افزایش 81 درصدی داشته و نرخ فروش محصول صادراتی رشد 7 درصدی را نشان می‌دهد. درآمد صادراتی با رقم 10.5 میلیارد تومان 94 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی بوده است. 

 

1402-03-02 11_16_48-چکاوه - Excel (Product Activation Failed)

ارسال نظر

تازه ها