کد خبر 151816

افزایش درآمد «غمینو» در دو ماه ابتدایی متاثر از نرخ فروش

افزایش درآمد «غمینو» در دو ماه ابتدایی متاثر از نرخ فروش

صنایع غذایی شرق در دوماه ابتدایی امسال به فروش 122.4 میلیارد تومانی رسیده که 47 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی است. 

مقدار فروش داخلی افت 10 درصدی داشته و میانگین نرخ فروش محصولات 131 درصد افزایش یافته است. 

مقدار فروش صادراتی با افت 49 درصدی همراه بوده و میانگین نرخ فروش محصولات 91 درصد رشد داشته ؛ درآمد صادراتی برابر 17.5 میلیارد تومان بوده که 1 درصد کمتر از دوره مشابه قبل بوده است. 

1402-03-02 12_02_19-غمینو-فرابورس - Excel (Product Activation Failed)

ارسال نظر

تازه ها