کد خبر 151763

«شبندر» در سال 1401 برای هر سهم سود 260 تومانی ساخت

«شبندر» در سال 1401 برای هر سهم سود 260 تومانی ساخت

بررسی صورت مالی حسابرسی نشده 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1401 پالایش نفت بندرعباس (شبندر) 

شبندر در پایان دوره 12 ماهه پارسال با جمع درآمد عملیاتی 315,546 میلیارد تومان رشد 60 درصدی داشته و بهای تمام شده با رشد 61 درصدی به 276,254.4 میلیارد تومان رسیده است. 

سود ناخالص با رشد 53 درصدی به 39,291.5 میلیارد تومان رسیده و سود عملیاتی با رشد 56 درصدی برابر 37,546.6 میلیارد تومان بوده است. 

سود خالص با رشد 54 درصدی به 34,951.3 میلیارد تومان رسیده و به ازای هر سهم 260.2 تومان سود محقق شده است. 

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود، تقسیم 10 درصدی سود خالص است. 

 

 

ارسال نظر

تازه ها