کد خبر 151703

«فتوسا» برای هر سهم سود 144 تومانی ساخت

«فتوسا» برای هر سهم سود 144 تومانی ساخت

بررسی صورت مالی حسابرسی نشده 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1401 تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (فتوسا) 

فتوسا با درآمد عملیاتی 797.9 میلیارد تومان و بهای تمام شده 671.8 میلیارد تومان به ترتیب رشد 12 و 7 درصدی نسبت به دوره مشابه قبل داشته‌ است. 

سود ناخالص با رشد 52 درصدی به 126 میلیارد تومان رسیده و سود عملیاتی با افزایش 248 درصدی برابر 219.2 میلیارد تومان بوده است. 

سود خالص با رشد 258 درصدی به 205.6 میلیارد تومان رسیده و به ازای هر سهم 144.3 تومان محقق شده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها