کد خبر 151699

سود «وبملت» 247 درصد افزایش یافت

سود «وبملت» 247 درصد افزایش یافت

بررسی صورت مالی حسابرسی نشده 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1401 بانک ملت (وبملت) 

بانک ملت در پایان سال گذشته از محل تهسیلات و سپرده‌گذاری به درآمد 57,349.1 میلیارد تومان رسید که رشد 91 درصدی داشته است؛ از محل کارمزد درآمد این بانک برابر 5882.4 میلیارد تومان بوده که رشد 119 درصدی داشته است. 

مجموع درآمد عملیاتی با افزایش 88 درصدی به 89,877.5 میلیارد تومان رسیده است. 

سود خالص با جهش 247 درصدی برابر 42,878.5 میلیارد تومان بوده و به ازای هر سهم سود 121.5 تومانی ساخته است. 

متاثر از گزارش خوب بانک ملت، وبملت امروز هم مورد توجه خریداران است و با رشد 7 درصدی ، صدرنشین شاخص‌سازان امروز است. 

 

ارسال نظر

تازه ها