کد خبر 151696

رشد 63 درصدی سود «غزر» در سال گذشته

رشد 63 درصدی سود «غزر» در سال گذشته

بررسی صورت مالی حسابرسی نشده 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1401 زرماکارون (غزر) 

غزر با جمع درآمد عملیاتی 4633.6 میلیارد تومان و بهای تمام شده 3527 میلیارد تومان به ترتیب رشد 102 و 131 درصدی نسبت به دوره مشابه قبلی داشته است. 

سود ناخالص با رشد 44 درصدی به 1106.6 میلیارد تومان رسیده و سود عملیاتی با افزایش 62 درصدی برابر 887.3 میلیارد تومان بوده است. 

سود خالص رشد 63 درصدی برابر 810.9 میلیارد تومان داشته و به ازای هر سهم 45.1 تومان محقق شده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها