کد خبر 151576

جهش سود «غسالم» در پایان سال 1401

جهش سود «غسالم» در پایان سال 1401

بررسی صورت مالی حسابرسی نشده 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1401 سالمین (غسالم) 

غسالم در پایان دوره 12 ماهه سال 1401 با جمع درآمد عملیاتی 1281.3 میلیارد تومان و بهای تمام شده 853.6 میلیارد تومان به ترتیب رشد 115 و 83 درصدی در قیاس با دوره مشابه قبلی داشته است. 

سود ناخالص با رقم 427.7 میلیارد تومان افزایش قابل توجه 230 درصدی و سود عملیاتی با رقم 337.5 میلیارد تومان رشد چشمگیر 247 درصدی داشته است. 

سود خالص جهش 237 درصدی داشته و به 291.7 میلیارد تومان رسیده تا به ازای هر سهم سود 65.1 تومانی محقق شود. 

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود در این دوره مالی تقسیم 50 درصدی سود خالص است. 

 

ارسال نظر

تازه ها