کد خبر 151340

«کرماشا» در پایان سال 1401 برای هر سهم چقدر سود ساخت ؟

«کرماشا» در پایان سال 1401 برای هر سهم چقدر سود ساخت ؟

بررسی صورت مالی حسابرسی نشده 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1401 صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا)

درآمد عملیاتی این پتروشیمی در پایان سال 1401 برابر 7928.2 میلیارد تومان بوده که 30 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل بوده و بهای تمام شده با رقم 2547.3 میلیارد تومان رشد 19 درصدی را نشان می‌دهد. 

سود ناخالص با رقم 5380.9 میلیارد تومان و سود عملیاتی با رقم 5351 میلیارد تومان به ترتیب رشد 36 و 42 درصدی داشته است. 

سود خالص با رشد 19 درصدی به 4658.1 میلیارد تومان رسیده و به ازای هر سهم 1323.5 تومان تحقق یافته است. 

پیشنهاد هیئت مدیره برای این دوره تقسیم 10 درصدی سود خالص بوده است. 

 

 

ارسال نظر

تازه ها