کد خبر 151071

جهش سود خالص «حپترو» در سال مالی 1401

جهش سود خالص «حپترو» در سال مالی 1401

بررسی صورت مالی حسابرسی نشده 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1401 شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (حپترو) 

حپترو با درآمد عملیاتی 171.9 میلیارد تومان و بهای تمام شده 124 میلیارد تومان به ترتیب رشد 66 و 43 درصدی داشته است. 

سود ناخالص برابر 47.8 میلیارد تومان و سود عملیاتی برابر 30.9 میلیارد تومان بوده که به ترتیب رشد 184 درصدی و جهش 1517 درصدی داشته است. 

افزایش 769 درصدی سایر درآمدهای غیرعملیاتی سبب شده تا سود خالص با جهش 1376 درصدی به 64.7 میلیارد تومان برسد و به ازای هر سهم سود 323.7 تومانی محقق کند. 

هیئت مدیره پیشنهاد تقسیم سود 10 درصدی در این دوره را دارد. 

 

 

ارسال نظر

تازه ها