کد خبر 150830

«کلوند» در فروردین امسال رشد 40 درصدی درآمد را ثبت کرد

«کلوند» در فروردین امسال رشد 40 درصدی درآمد را ثبت کرد

کاشی الوند در پایان فروردین به فروش 48.7 میلیارد تومان رسید که 40 درصد بیشتر از فروردین پارسال و 48 درصد کمتر از اسفند بوده است. 

میانگین نرخ فروش محصولات داخلی رشد 60 درصدی و محصولات صادراتی افزایش 172 درصدی داشته است. 

مقدار فروش داخلی با افت 5 درصدی و مقدار فروش صادراتی با کاهش 82 درصدی همراه بوده است. 

درآمد صادراتی 2.5 میلیارد تومانی در این دوره 57 درصد کمتر از ماه مشابه قبل است. 

 

1402-02-13 12_50_41-کلوند - Excel (Product Activation Failed)

ارسال نظر

تازه ها