کد خبر 150716

جهش قابل توجه درآمد «فگستر» در نخستین ماه سال

جهش قابل توجه درآمد «فگستر» در نخستین ماه سال

گسترش صنایع روی ایرانیان، در فروردین امسال افزایش 279 درصدی درآمد نسبت به فروردین پارسال و هم‌چنین رشد 107 درصدی در قیاس با اسفند داشته است. 

نرخ فروش شمش روی داخلی افزایش 33 درصدی و صادراتی رشد 35 درصدی را نشان می‌دهد. 

مقدار فروش داخلی با جهش 400 درصدی همراه بوده و مقدار فروش صادراتی مشابه با دوره قبلی بوده است. 

درآمد صادراتی این دوره برابر 10 میلیارد تومان و درآمد حاصل از ارائه خدمات 3.9 میلیارد تومان از جمع درآمدها را تشکیل می‌دهد. 

 

1402-02-12 12_26_34-فگستر - Excel (Product Activation Failed)

ارسال نظر

تازه ها