کد خبر 150304

ـچکاپا» در پایان دوره 5 ماهه به افزایش 19 درصدی درآمدها رسید

ـچکاپا» در پایان دوره 5 ماهه به افزایش 19 درصدی درآمدها رسید

کاغذ پارس در 5 ماه گذشته از سال مالی منتهی به آبان 1402 به جمع درآمد 581.4 میلیارد تومان رسیده که 19 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی بوده است. 

مقدار فروش داخلی رشد 9 درصدی و میانگین نرخ فروش محصولات افزایش 9 درصدی داشته است. 

در بخش صادراتی درآمد با افت 71 درصدی به 5.3 میلیارد تومان رسیده و میانگین نرخ فروش محصولات 10 درصد افت داشته است. 

 

1402-02-05 13_37_47-چکاپا - Excel (Product Activation Failed)

ارسال نظر

تازه ها