کد خبر 150168

«شگل» در سه ماهه اول از سال مالی جدید ، جهش سود را گزارش کرد

«شگل» در سه ماهه اول از سال مالی جدید ، جهش سود را گزارش کرد

بررسی صورت مالی حسابرسی نشده 3 ماهه منتهی به 29 اسفند 1401 گلتاش (شگل) 

شگل در پایان دوره سه ماهه خود به جمع درآمد عملیاتی 476.2 میلیارد تومان و بهای تمام شده 373.2 میلیارد تومان رسید که به ترتیب رشد 105 و 83 درصدی در قیاس با دوره مشابه قبلی داشته است. 

سود ناخالص با افزایش قابل توجه 270 درصدی به 103 میلیارد تومان رسیده و سود عملیاتی با رشد چشمگیر بیش از 1700 درصد برابر 65.3 میلیارد تومان گزارش شده است. 

با توجه به عملکرد خوب سه ماهه اول ، زیان خالص دوره مشابه قبلی به سود خالص 47.3 میلیارد تومانی تبدیل شده و به ازای هر سهم 18.2 تومان محقق شده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها