کد خبر 149964

زیان «قشرین» به سود تبدیل شد

زیان «قشرین» به سود تبدیل شد

بررسی صورت مالی حسابرسی نشده 6 ماهه منتهی به 29 اسفند 1401 صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان (قشرین) 

قشرین در پایان نیمه نخست به درآمد عملیاتی 582 میلیاردتومانی و بهای تمام شده 551.9 میلیارد تومانی رسیده که به ترتیب رشد 63 و 56 درصدی در قیاس با دوره مشابه قبل دارد. 

سود ناخالص با رشد 737 درصدی به 30.1 میلیارد تومان رسیده و زیان عملیاتی دوره مشابه به سود عملیاتی 29.7 میلیارد تومانی در این دوره تبدیل شده است. 

زیان خالص نیز به سود خالص 30.3 میلیارد تومانی رسیده و به ازای هر سهم 12.1 تومان سود ساخته شده است. 

 

 

ارسال نظر

تازه ها