کد خبر 149373

کاهش 18 درصدی سود خالص «آریا» در سال مالی 1401

کاهش 18 درصدی سود خالص «آریا» در سال مالی 1401

بررسی صورت مالی حسابرسی شده 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1401 پلیمر آریاساسول (آریا) 

آریاساسول در پایان دوره 12 ماهه به جمع درآمد عملیاتی 27445.5 میلیارد تومان رسیده که 2 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل است و بهای تمام شده با رقم 16684.8 میلیارد تومان افزایش 21 درصدی در قیاس با دوره مشابه دارد. 

سود ناخالص برابر 10760.6 میلیارد تومان گزارش شده که 15 درصد کمتر از دوره مشابه قبل است. 

سود عملیاتی برابر 10650.8 میلیارد تومان بوده که کاهش 11 درصدی دارد.

سود خالص 11026 میلیارد تومانی 18 درصد کمتر از دوره مشابه قبلی است و به ازای هر سهم 801.8 تومان محقق شده است. 

هیئت مدیره برای تقسیم سود در این سال مالی پیشنهاد تقسیم 90 درصدی سود را مطرح کرده است. 

 

 

ارسال نظر

تازه ها