کد خبر 149372

«سرود» در پایان دوره 12 ماهه افزایش 42 درصدی سود خالص داشت

«سرود» در پایان دوره 12 ماهه افزایش 42 درصدی سود خالص داشت

بررسی صورت مالی حسابرسی نشده 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1401 سیمان شاهرود (سرود) 

سیمان شاهرود در پایان سال مالی مذکور به جمع درآمد عملیاتی 1182.9 میلیارد تومان و بهای تمام شده 550.8 میلیارد تومان رسیده که به ترتیب رشد 66 و 61 درصدی را در قیاس با سال مشابه قبلی نشان می‌دهد. 

سود ناخالص برابر 632 میلیارد تومان و سود عملیاتی برابر 410.1 میلیارد تومان گزارش شده که به ترتیب افزایش 72 و 38 درصدی را نشان می‌دهد. 

سود خالص با افزایش 42 درصدی به 402.7 میلیارد تومان رسیده و به ازای هر سهم 497.2 تومان محقق شده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها