کد خبر 149371

«شپاکسا» در صورت مالی حسابرسی شده به ازای هر سهم زیان 24 تومانی ساخت

«شپاکسا» در صورت مالی حسابرسی شده به ازای هر سهم زیان 24 تومانی ساخت

بررسی صورت مالی حسابرسی شده 12 ماهه منتهی به 30 آذر 1401 پاکسان (شپاکسا) 

پاکسان در سال مالی مورد بررسی به جمع درآمد عملیاتی 2226.6 میلیارد تومان رسیده که 11 درصد کمتر از دوره مشابه قبلی است و بهای تمام شده با رقم 2124.1 میلیارد تومان 3 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی بوده است. 

سود ناخالص برابر 102.4 میلیارد تومان با کاهش 68 درصدی گزارش شده و سود عملیاتی 225.6 میلیارد تومانی به زیان عملیاتی 76 میلیارد تومانی تبدیل شده است. 

سود خالص 120.2 میلیارد تومانی نیز به زیان خالص 216.7 میلیارد تومان رسیده و به ازای هر سهم 23.5 تومان زیان محقق شده است. 

 

 

ارسال نظر

تازه ها