کد خبر 149153

«شخارک» در انتهای سال 1401 افزایش 20 درصدی درآمد را گزارش کرد

«شخارک» در انتهای سال 1401 افزایش 20 درصدی درآمد را گزارش کرد

پتروشیمی خارک در پایان 1401 به جمع درآمد 11187.2 میلیارد تومان رسیده که 20 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی بوده است. 

مقدار فروش شخارک که تماما صادراتی بوده رشد 12 درصدی و میانگین نرخ فروش محصولات افزایش 14 درصدی داشته است. 

2023-04-04 11_12_52-شخارک - Excel

ارسال نظر

تازه ها