کد خبر 148755

«شسینا» دوره 12 ماهه 1401 را با رشد 30 درصدی درآمدها به اتمام رساند

«شسینا» دوره 12 ماهه 1401 را با رشد 30 درصدی درآمدها به اتمام رساند

صنایع شیمیایی سینا در پایان دوره 12 ماهه به جمع فروش 311.5 میلیارد تومان رسیده که 30 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی است. 

مقدار فروش داخلی با افزایش 26 درصدی و میانگین نرخ فروش محصولات با رشد 30 درصدی همراه بوده است. 

مقدار فروش صادراتی 3 درصد رشد داشته و میانگین نرخ فروش محصولات 32 درصد افزایش یافته است. درآمد صادراتی برابر 183.9 میلیارد تومان بوده که 27 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی است. 

2023-03-28 13_20_16-شسینا - Excel

 

 

ارسال نظر

تازه ها