کد خبر 148702

«فروسیل»در پایان سال 1401 به درآمدی مشابه سال گذشته رسید

«فروسیل»در پایان سال 1401 به درآمدی مشابه سال گذشته رسید

فروسیلیسیم خمین در پایان سال 1401 به جمع فروش 426.7 میلیارد تومانی رسیده که تقریبا با دوره مشابه قبل برابر است. 

مقدار فروش داخلی افزایش 85 درصدی داشته و میانگین نرخ فروش محصولات 4 درصد افزایش یافته است. 

مقدار فروش صادراتی افت 31 درصدی داشته و میانگین نرخ فروش محصولات 8 درصد رشد داشته است. درآمد صادراتی برابر 116.5 میلیارد تومان بوده که 33 درصد کمتر از دوره مشابه قبل است. 

2023-03-26 13_28_05-فروسیل - Excel - Copy

ارسال نظر

تازه ها